Duivenmaatschappij:

Sans Peur - Herent

SP-CUP CHEVRAINVILLIERS oude 1/8 finale

De loting voor de 1/8  finale  voor de SP_CUP CHEVRAINVILLIERS gaf volgend resultaat

  1. Rans Marc  - Van Avondt Danny en Nick
  2. Wouters-Wouters -  De Becker Frans
  3. Vander hulst Steven - Hok Bommerez
  4. Verhoeven Julien - De Backer Theo
  5. Bec christiaan - Claes Jos
  6. Vervloesen Ronny - Stouten Florent
  7. Janssens Michel - Denis Stefanie
  8. Vander heyden Wilfried -  Verdeyen Francis

BOURGES 26 mei

Inkorving donderdag van 19u30 tot 21u00.

Gratis inkorving van 1 duif + zak duiveneten aan de laatste 1ste getekende per categorie.

 

Waarborg Demer & Dijle

Oude: Mies van 13.00 EUR - Poel van 3.00 EUR - Alle Series tot 1.00 EUR

Jaarse: Mies van 13.00 EUR - Poel van 3.00 EUR - Alle Series tot 1.00 EUR

 

Waarborg Brabantse Unie

Oude: mies van 25.00 EUR (n°9) + 500 EUR in reeksen

Jaarse: mies van 25.00 EUR (n°9) + 500 EUR in reeksen

 

Provinciaal

Oude: n°10

Jaarse: n°10

NOODKOPPELINGEN

Indien u bij de inkorving een noodkoppeling laat uitvoeren, gelieve dan op zaterdag uw elektronisch toestel in het lokaal te laten om te updaten !!

Indien dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om deze duif uit de uitslag te nemen.

Dit werd ons maandag 21 mei 2018 meegedeeld bij een controle van de KBDB (PE Vlaams-Brabant).

Vluchten weekend van 26 mei - Snelheid Binnenland

Zaterdag 26/05/2018 Momignies voor oude, jaarse en jonge duiven.

Inkorving vrijdag van 19u30 tot 21u.

Waarborg: 

Oude : Mies 1,-   OAS 0,50

Jaarse : Mies 1,-  

Jongen : Mies 1,-

 

 

Vluchten weekend van 26 mei - Snelheid Buitenland

Zaterdag 26/05/2018 Soissons voor oude en jaarduiven.

Inkorving vrijdag van 19u30 tot 21u.

Waarborg:

Oude + Jaarse: Mies 3,-     OAS 1,-     AS & RS 0,50

OP SOISSONS ZIJN GEEN PORTDUIVEN TOEGELATEN

Vluchten weekend van 26 Mei - KHF

Zaterdag 26/05/18 Chevrainvilliers voor oude en jaarduiven.

Inkorving donderdag 24/05/18 van 19u30 tot 21u.

Waarborg:

Oude: Mies 1 en OAS 0.50

Jaarse: Mies 1

Nieuwe Hafo Verbond - KHF

Vanaf dit jaar is er een nieuwe overkoepeling tussen sector 2 en 3 genaamd het "Nieuwe Hafo Verbond" dit is een overkoepeling van alle lokalen van sector 2 & 3 die inkorven op donderdag! Een poulebrief van het nieuwe verbond vind je op de onderstaande link! 

Voor het gekende Hafo spel zijn er vanaf dit jaar GRATIS zakken duiveneten te winnen voor alle leden! Elke liefhebber kan met de eerste getekende duif op de uitslag een zak eten winnen en ook met de laatste eerste getekende (per categorie) elke liefhebber kan slechts 1 zak/weekend winnen! 

Waarborg Hafo Oude en Jaarduiven:

2x Mies 2,5     1 Poule 2,5 

Ook blijft het gekende systeem van de bons nog steeds van kracht als je dit wilt zetten moet je je duiven invullen bij de miezen en poules tot 0,15

 

Poulebrief NHV

Vaccinatieformulieren paramyxo - herinnering!!!

De liefhebber, duivenvereniging, inrichter en vergezellers zijn verplicht het reglement betreffende de verplichte enting tegen paramyxovirose voor alle reisduiven te respecteren. Zie onze seizoen brochure 2018 voor de reglementering hieromtrent. Deze onderrichtingen gelden zowel voor oude, jaarse en jonge duiven en dienen strikt nageleefd te worden.

 

Wij vragen dan ook dat iedere liefhebber zijn vaccinatieformulier tijdig bij de vereniging indient of bij zich heeft bij de inkorving. Indien bij inkorving het vaccinatieformulier niet kan worden voorgelegd zullen wij de aangeboden duiven weigeren ter inkorving.

 

De KBDB is gestart met intensieve controles van de inkorflokalen om na te gaan of de reglementeringen worden gevolgd. Wij vragen dan ook aan alle liefhebbers om de nodige aandacht hieraan te schenken.

Koppelen van EC ringen 2018

Vanaf zondag 25/02/18 mogen de EC klokken wekelijks binnengebracht worden om chipsringen te koppelen.

Dit om het seizoen te kunnen starten met oude en jaarduiven.

Gelieve aan te duiden welke duiven in de klok moeten blijven en de nummers op te schrijven van de te koppelen duiven.

Gelieve ook erbij te schrijven of u ringen of staafjes wilt.

Gelieve ook alles in een zakje te steken zodat alles tezamen blijft.

De klokken zullen tegen de daarop volgende week klaar zijn.

Lossingsinformatie seizoen 2018

Beste Liefhebbers,

Zoals jullie misschien reeds vernomen hebben is er geen enkele zender die nog teletekst aanbied.  Hierdoor zullen ook de duivenlossingen niet meer via teletekst te consulteren zijn.

Liefhebbers die internet hebben kunnen de lossingen opvolgen via: https://www.kbdb.be/nl/tt-info

Liefhebbers zonder internet kunnen bellen naar: 02/8965454  daarna optie 3 kiezen voor de Oostenlijn

Ook kunnen volgende nummers van onze vergezeller Bauwens gebruikt worden voor meer info over de lossingen

03/7901913 - 16 - 17- 18 en 03/7796868

Veel succes!

 | 

© 2013 Sans Peur Herent