Duivenmaatschappij:

Sans Peur - Herent

Fondverkoop wordt afgesloten van maandag 25/5 tot zaterdag 30/5 - NU ACTIEF

 

OMWILLE VAN CORONA WERD DE FINALE VEILING VAN ONZE FONDVERKOOP HELAAS UITGESTELD. GEZIEN DE HUIDIGE SITUATIE ONS NIET HEEFT TOEGELATEN OM DE VERKOOP TE ORGANISEREN ZOALS WE DAT GEWOON ZIJN, OPTEREN WE NU OM DE VERKOOP NOG 1 WEEK OPEN TE STELLEN EN ZULLEN WE HET EINDE VAN ONZE VERKOOP HOUDEN VIA INTERNET MET EEN FINAAL BOD OP ZATERDAG 30 MEI OM 20U.

 

OM U EEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK ZICHT TE GEVEN OP DE TEN KOOP GESTELDE DUIVEN, ZIJN FILMPJES GEMAAKT VAN ALLE DUIVEN.

 

BIEDEN VIA DEZE LINK !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De fondverkoop ten voordelen van de fondvrienden en het fondspel in Sans Peur bestaat uit een beperkte selectie van fondkampioenen van Sans Peur.

 

Alle 13 schenkingen zijn van uitzonderlijke klasse en vele liefhebbers zijn geslaagd in het verleden met aankopen op deze jaarlijkse topverkoop! Je vindt er ook dit jaar enkele uitzonderlijke schenkingen voor zowel kleine fond als de zware fond. 

 

Blikvangers zijn onder meer schenkingen uit de lijnen van Jef (Rans S&J - 1e internationaal Barcelona 2019) en Birdie Porsche (Arien-De Keyzer - 1e nationaal Aurillac 2019)!

 

Momignies op woensdag 27/5

Planning ophalen korven maandag 25 mei

Naam:

Richtuur

AERTS RAYMOND

19u30

CEUPPENS LUDO

19u35

CLAES JOS

19u40

HEYLIGHEN HENRI & ZN

19u45

HOK BOMMEREZ

19u50

JESPERS-VANDERWEGEN

19u55

ARIEN - DE KEYSER

20u00

STERCKX RENE

20u05

VAN HORENBEECK LEO

20u10

VANDEN WIJNGAERT GERRIT

20u15

VERLAENEN A & J

20u20

WINNEPENNINCKX MARC

20u25

 Stroeykens Andre - 20u30

Planning inkorving dinsdag 26 mei

 

Naam:

Parkeerzone

Richtuur

AERTS RAYMOND

1

19:30

CEUPPENS LUDO

2

19:30

CLAES JOS

1

19:33

HEYLIGHEN HENRI & ZN

2

19:33

HOK BOMMEREZ

1

19:37

JESPERS-VANDERWEGEN

2

19:36

RACING TEAM ADK

1

19:40

STERCKX RENE

2

19:39

VAN HORENBEECK LEO

1

19:45

VANDEN WIJNGAERT GERRIT

2

19:44

VERLAENEN A & J

1

19:48

WINNEPENNINCKX MARC

2

19:47

Stroeykens Andre

1

19:52

Naam:

Rij

Richtuur

PAEPS HUBERT

1

19:55

PAEPS WIM

2

19:55

VANDERHEYDEN WILFRIED

1

19:59

CARDOEN FERDY

2

19:59

CRABBE LUC

1

20:06

HOK CAMMAERTS

2

20:05

LAMBEETS MARCEL

1

20:14

LAMBEETS WALTER

1

20:16

STOMMELS RUDI

2

20:16

VAN AVONDT DANNY & NICK

1

20:18

VERMEIR GUSTAAF

2

20:22

VERSONNEN PAUL

1

20:23

WITTEMANS FRANCOIS

2

20:25

 

Sans Peur richt op woensdag 27 mei een opleerdracht in uit MOMIGNIES voor oude, jaarse en jongen - inkorving op dinsdag 26 mei. De inkorving zal zo worden georganiseerd dat de laatste liefhebbers zal inkorven om 21u00.

Korven kunnen opgehald worden op maandag 25 mei vanaf 19u30(na reservatie).

 

Omwille van de voorschriften opgelegd door de KBDB, zal hiervoor het nieuwe inkorfstappenplan van toepassing zijn. Dit houdt ook in dat u uw plaats en/of korven dient te reserveren!!! U heeft hiervoor tijd tot zondag 24 mei om 20u30.

 

Zie apart bericht over de te volgen procedure. Reserveren via Anons is mogelijk vanaf zaterdag 23/05.

 

Registratieborderel voor portduiven

Organisatie EC klokken - koppelen ringen

De klok en eventuele ringen zullen worden aangeboden buiten onder het afdak. De nodige uitleg dient te zijn genoteerd en duidelijke te zijn. Gelieve ook de lijst bij te voegen van de duiven die in de klok moeten blijven. Doe alles in een zak zodat er niets verloren kan gaan. Ook GSM nummer noteren op het overzicht. Het is niet de bedoeling om een ganse uitleg te geven op het moment van overhandigen van de klokken. Het overhandigen en de nodige uitleg mogen maximaal drie minuten in beslag nemen zodoende dat iedereen de kans heeft om zijn klok te overhandigen.

 

Men komt binnen via de voorkant van het afdak waarbij men voldoende afstand (1,5m) houdt van de persoon voor u. Indien er meer dan 2 wachtende voor u aanwezig zijn, dient u terug in de auto te wachten totdat één persoon terug buiten is. Na afgifte of ophalen van de klok dient u het afdak te verlaten via de linkerzijde, waar een nieuwe uitgang werd voorzien. Zodoende dient men elkaar niet te kruizen.

 

De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.

 

Gelieve niet zelf Rudi of onze bestuursleden te contacteren. Deze regeling wordt in de best mogelijke omstandigheden georganiseerd worden, rekening houdende met de voorschriften opgelegd door de overheid en de KBDB. Wij opteren er daarom ook voor om dit IN ONS LOKAAL te organiseren, en NIET bij of via onze helpers thuis. Gelieve dit te respecteren!

 

Afhalen EC klokken – zaterdag 30 mei

 

Gelieve al deze richturen te respecteren!

 

Smets Gaston & Bart

Holsbeek

zaterdag 30 mei

15u00

Sterckx René

Begijnendijk

zaterdag 30 mei

15u02

Stroeykens Nick

Erps-Kwerps

zaterdag 30 mei

15u04

Swinnen-Vanhove

Zichem

zaterdag 30 mei

15u06

Thumas Thierry & Bart

Zaventem

zaterdag 30 mei

15u08

Van Avondt Danny & Nick

Wespelaar

zaterdag 30 mei

15u10

Van Craenenbroeck Joris

Kampenhout

zaterdag 30 mei

15u12

Lambeets Walter

 

zaterdag 30 mei

15u14

Van Horenbeeck Leo

Wijgmaal (Bt.)

zaterdag 30 mei

15u16

Van Hove Joric

Erps-Kwerps

zaterdag 30 mei

15u18

Van Tilt Marcel

Erps-Kwerps

zaterdag 30 mei

15u20

Janssens Geoffrey

 

zaterdag 30 mei

15u28

Vanderhulst Steven

Korbeek-Lo

zaterdag 30 mei

15u24

Vanderstappen Jozef

Haasrode

zaterdag 30 mei

15u22

Vanderstappen Julien

Veltem-Beisem

zaterdag 30 mei

15u30

Vandessel Jean

Wijgmaal (Bt.)

zaterdag 30 mei

15u16

Vanhorenbeek François

Tildonk

zaterdag 30 mei

15u26

Verhoeven Julien

Kessel-Lo (Leuven)

zaterdag 30 mei

15u32

Verlaenen André & Jimmy

Herent

zaterdag 30 mei

15u34

Versonnen Paul

Herent

zaterdag 30 mei

15u38

Verstraeten Roger

Kampenhout

zaterdag 30 mei

15u40

Verstreken Roger

Veltem-Beisem

zaterdag 30 mei

15u42

Vervloesem Ronny

Betekom

zaterdag 30 mei

15u36

Vrebos Kristian

Neerijse

zaterdag 30 mei

15u44

Winnepenninckx Marc

Herent

zaterdag 30 mei

15u46

Claes Jos

Sint-Pieters-Rode

zaterdag 30 mei

15u48

Wouters - Wouters

Tremelo

zaterdag 30 mei

15u50

 

 

STAPPENPLAN OPLEERDRACHTEN

Om de inkorvingen van de opleerdrachten, die weldra zullen plaatsvinden, zo optimaal te laten verlopen, hebben wij een stappenplan voorzien. Hierin proberen wij zo duidelijk mogelijk weer te geven hoe de inkorvingen van de opleerdrachten vanaf nu zullen verlopen.

 

Gelieve dit document grondig door te nemen zodat u al op de hoogte bent van de werking zodra de opleerdrachten starten.

 

Gezien dit voor ons een volkomen nieuwe situatie is, kan dit stappenplan nog in de toekomst worden bijgestuurd. Op onze website zullen jullie steeds de laatste versie terugvinden. Bij vragen of opmerkingen mag u steeds contact opnemen met Jeroen Rans.

Stappenplan inkorvingen opleerdrachten (update 19/05/20)

Paramyxo papieren binnenbrengen digitaal of via de post

 

Tijdens de periode wanneer de corona maatregelen geldig zijn kan u de paramyxo papieren ook via e-mail (info@sanspeurherent.be) of via de post (Tildonksesteenweg 155a ,3020  Herent) opsturen.

 

Wanneer er terug opleervluchten zijn, zal bij de inkorving ook een bakje voorzien worden om deze documenten af te geven.

 

Familienieuws

 

Wij vernemen helaas het overlijden van volgende personen :

We wensen hun vrienden en familie veel sterkte.

Persbericht KBDB 18/5

18/05/2020 Mededeling van de KBDB

Aansluitend op de inlichtingen, verstrekt in de mededeling van 16/05/2020, werden de volgende beslissingen genomen door het KBDB-crisiscomité "Covid-19":

  1. Gezamenlijke opleervluchten zijn toegestaan ??voor alle verenigingen in België. Deze starten op donderdag 21/05/2020 (inkorving woensdag 20/05/2020). De categorie jonge duiven start pas op woensdag 27/05/2020.
  2. Opleervluchten op Waals grondgebied zijn enkel toegestaan ??op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
  3. De lossingen zullen dienen te worden uitgevoerd op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur mits inachtneming van het principe dat de verste afstanden als eerste zullen worden gelost. Deze inlichtingen, ook deze van de opleervluchten, zullen worden gepubliceerd op de website van de KBDB en zijn tevens beschikbaar op de telefoonnummers: 02 / 896.54.54 (Nederlandstalig) - 02 / 896.54.55 (Franstalig).
  4. verenigingen die wensen in te korven (en hun akkoordverklaring hebben teruggestuurd naar de KBDB) dienen contact op te nemen met hun vervoerder. De verenigingen dienen de naam van de chauffeur, aan wie zij hun duiven toevertrouwen, vermelden op de lijst met de namen van de inkorvende liefhebbers.
  5. Een document, waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging op het vlak van “Covid-19” wordt beperkt, zal op de website worden gepubliceerd. De KBDB vraagt ??dat dit document zal worden opgehangen in de inkorvingsburelen.
  6. Volgende etappes voor de verschillende provincies werden weerhouden:
  1. De op de lossingsplaats aanwezige vervoerders dienen verplichtend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de lossingsplaats en, zoals voor de wedvluchten, met de lossingsverantwoordelijke van de regio waarvoor zij het vervoer uitvoeren.

De eerder tussen de PE’s/SPE’s  genomen beslissingen blijven van toepassing tijdens het weekend.

Voor de verenigingen dewelke met eigen vervoer hun duiven lossen en in orde zijn met de regelgeving dienaangaande uitgevaardigd door de KBDB (keuring voertuig, lidkaart vrachtvervoerder, …) kunnen geen lossingen uitvoeren op het Waalse grondgebied op maandag, dinsdag en vrijdag.

We danken de aanwezige vervoerders voor hun actieve deelname aan de ontwikkeling van dit project van heropstarting.

KBDB persbericht 16/5

16/05/2020 Mededeling van de KBDB

 Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..

vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:

 

Geachte Heer Bodengien,

De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten, 

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.

We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Mededeling van de KBDB - 11/5

Stap voor stap komen we dichterbij … maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.

 

Wat werd er reeds verwezenlijkt?


- U kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en Nederland
- Individueel opleren tot maximum 25 km
- Koppelen van de duiven – De verengingen dienen hiermee klaar te zijn alvorens de wedvluchten zullen aanvangen
Voorwaarden:
1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging)
 - in het lokaal of bij hem thuis
 - op afspraak
 - Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens in de vereniging te worden bijgehouden
 - De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.

Voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste begrip aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.

 

Wat is de volgende stap?

 

Gezamenlijke opleervluchten organiseren

Het dossier, waarover reeds eerder sprake in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren. Hartelijk dank hiervoor aan leden van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven. Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hopen vlug op een positief antwoord.

 

De KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden afgekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dient er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dan ook dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voorstel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt. Meer info volgt.

Uit onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden medegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken. De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden medegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht. Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn beurt af.

Vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goed banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

 

Problematiek van de verdwaalde duiven!!!

 

De KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duivenliefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. Sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunnen ophalen (soms wegens hoge leeftijd, geen vervoer, …), geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvanger, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair.

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

 

Manueel ingekorfde duiven

 

Bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs, …. van de controlechips dewelke eventueel zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.

Steun Sans Peur zonder dat het jou geld kost!

Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat?

Wel dat kan via de Trooperpagina van jouw vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

 

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Sans Peur Herent.

 

2. Op deze pagina staan links naar bekende webshops(bol.com, coolblue, collect&go, lidl, brantano, ...)

 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.

 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.

 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!

Ben je toch van plan om online iets aan te kopen denk dan aan onze vereniging en doe dit via onze pagina:  Sans Peur Herent.

 | 

© 2019 Sans Peur Herent