Duivenmaatschappij:

Sans Peur - Herent

Ophokplicht voor reisduiven - Persbericht KBDB (23/02/2017)

 

De KBDB heeft een nieuw onderhoud gehad met het FAVV ivm de maatregelen voor onze reisduiven in gevolge de vogelgriep.

Alsdan heeft het FAVV zich akkoord verklaard met volgende versoepeling voor onze reisduiven, en dit VANAF 1 MAART 2017 :

De sportduiven kunnen elke dag uitgelaten worden - dit evenwel ten vroegste vanaf 1u30 vóór zonsondergang.

Het FAVV heeft erop aangedrongen dat hierop strikte controle wordt uitgeoefend.

Daarom verzoekt de KBDB de medewerking van de hoofdbestuursleden van al onze verenigingen

om mee te helpen toezien op de naleving van de maatregel.

Misbruiken kunnen gerapporteerd worden aan de KBDB.

Wij rekenen op de medewerking van iedereen om deze maatregel stipt na te leven.

Het is in het belang van iedereen en om de verdere onderhandelingen met het FAVV niet te hypothekeren.

 

E.C. KLOKKEN

Vanaf zondag 26/2/17 kunnen de Electronische klokken binnengebracht worden om nieuwe chips aan te maken voor de duiven.

De klokken zullen tegen het week-end nadien klaar zijn. Zodoende is iedereen klaar om het nieuwe seizoen aan te vatten.

Gelieve goed aan te duiden welke duiven in de klok moeten blijven en voor welke ringnummers een chip dient aangemaakt te worden.

Gelieve alles ook in een zakje of doos te doen zodat alles samenblijft.

Voor de liefhebbers die voor het eerst een klok hebben, niet vergeten al uw gegevens mee te geven, licentienummer-naam en adres, coördinaten en natuurlijk ook de lijst met ringnummers.

 

Bedankt,

Rudi

EETDAGEN ZATERDAG 18 + ZONDAG 19 FEBRUARI

 

Wij bedanken alle aanwezigen en natuurlijk ook onze talrijke medewerkers om van deze editie ook weer een succes te maken!!!

Het touw van alex had een lengte van 78m en 11cm, Julien Vanderstappen zat er maar één centimeter naast(78m12cm) en kon hierdoor de beenhesp mee naar huis nemen.  Proficiat!!!

Foto's van de eetdagen en onze kampioenendag kan je bekijken via onze foto-pagina

FUGARE

We voorzien een busreis naar Fugare (Kortrijk) op 25 februari.

 

Wie graag mee wil , gelieve zich in te schrijven (via lokaal, leden bestuur of Rudi Stommels - 016/489352 of rudi.stommels@skynte.be)

 

We voorzien te vertrekken om 8.00 uur te Herent en terug te komen vanaf 15.00 uur

 

Alle info over wat je van Fugare mag verwachten lees je door volgende link te volgen: https://www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/duivenbeurs-fugare-zet-in-op-gezondheid-en-internationalisatie

 

Artikel Pitts "Fugare staat of valt niet met de vogelgriep" : http://www.pitts.be/nl-BE/artikels-72/fugare-staat-of-valt-niet-met-de-vogelgriep-8997/

Winterprogramma 2016

Klik hier

Kaartspel in Sans Peur

op vrijdag 28 oktober gaan we terug van start met het jaarlijkse kaartspel. We starten om 20u30 en iedereen is van harte welkom!

 | 

© 2013 Sans Peur Herent