Duivenmaatschappij:

Sans Peur - Herent

Aantal ingeschreven duiven per vlucht

Inkorving 19-08-2022 Momignies478
Inkorving 19-08-2022 Soissons448

Overlijden Paul Liekens

 

Wij vernemen het overlijden van Paul Liekens uit Rotselaar.

 

Wij wensen Maria,  familie en vrienden veel sterkte om dit verlies een plaats te geven en te verwerken.

 

Op vrijdag 19 augustus is er een mogelijkheid om Paul een laatste groet te brengen in het funerarium Eraly te Rotselaar.

 

 

Rouwbrief Paul Liekens

SOISSONS zaterdag 20/08/2022

Inkorving vrijdag 19/08/2022 van 19u30 tot 20u30.

 

Waarborg

Oude: Mies 1 - OAS 0,50

Jonge: Mies 3 - OAS 1,00

 

Waarborg 6-verbond: 

geen waarborg

 

Klokken binnen brengen zaterdag tussen 16u en 17u.  

Geef uw aantal duiven op

Tijdens de algemene vergadering werd aangekondigd dat we niet meer met een planning zullen werken, wel vragen we om het aantal duiven door te geven zodat we beter kunnen inschatten hoeveel medewerkers voorzien moeten worden.

Ja kan dit doen via onze planning tool(knop in het menu "Planning Inkorving")

Voor de GHF, Fond en Grote Fond vluchten moeten wij het aantal duiven ook aan de vervoerders doorgeven. Dit op vraag van de KBDB.

De inkorvingstijden hebben we ook aangepast, we verwachten dat iedereen om 20u30 aanwezig is in het lokaal, hierdoor hopen we dat alles vloter kan verlopen, kan je er uitzonderlijk niet tijdig geraken bel dan naar het lokaal zodat we hiervan op de hoogte zijn. We zullen in de loop van het seizoen de nieuwe regels evalueren en indien nodig bijsturen.

MOMIGNIES zaterdag 20/08/2022

Inkorving vrijdag 19/08/2022 van 19u30 tot 20u30.

 

Waarborg: 

Oude: Mies 2 - Series 0,50

Jongen: Mies 2 - Series 0,50

Sermaises zaterdag 20/08/2022

 

   Inkorving Donderdag 18/08/2022 van 19u30 tot 20u30

 

Waarborg lokaal:

Oude: Mies: 1,00

Jongen: Mies 1,00 OAS 0,50

 

 

 

Zwarte chipringen mogen niet meer gebruikt worden om jonge duiven te chippen - totaal verbod vanaf 2023

Sinds 10 mei geldt er een verbod op het koppelen met 'zwarte chipringen', en vanaf 2023 worden deze zelfs volledig verboden. Tot zo lang is er een overgangsperiode voor oude en jaarlingen.

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers aangaande de “zwarte chipringen”

Beste,

We ontvangen vele reacties op onze mededeling, gepubliceerd op onze website en onze Facebookpagina, en dit meer bepaald aangaande de “zwarte chipringen”, dewelke dienen vervangen te worden tegen uiterlijk 26/05/2022.

Dergelijke chipringen langer toelaten, brengt geen soelaas voor de toekomst maar verschuift enkel het probleem.

Wij vragen dan ook aan de verenigingen om geen jonge duiven (jaartal 2022) meer te koppelen met deze zwarte chipringen.

Voor de oude duiven en jaarlingen, is 2022 een overgangsjaar. De KBDB zal bij de betrokken firma’s (Bricon & Tauris) tussenkomen om dergelijke zwarte chipringen te laten vervangen door nieuwe chipringen mits een financiële tussenkomst van de betrokken firma.

Over deze financiële tussenkomst en de praktische afhandeling zal later nog worden gecommuniceerd.

U zult begrijpen dat een dergelijke tussenkomst van de betrokken firma slechts mogelijk is mits voorlegging van de koppelingslijst 2022 door de liefhebber aan zijn vereniging. Deze koppelingslijst 2022 dient bovendien te zijn opgeladen in KBDB-admin. De vereniging zal de “zwarte chipringen” dan inleveren bij de desbetreffende fabrikant.

Vanaf heden (10/05/2022) kan er dus niet meer gekoppeld worden met de “zwarte chipringen” en vanaf 2023 worden zij verboden.

Wij hopen dat de KBDB alzo de liefhebbers toch zal kunnen ondersteunen in het financiële aspect verbonden aan het vervangen van deze chipringen.

MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN – DUIF NIET OVERGESCHREVEN ? DUIF UIT DE UITSLAG!

Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.

Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en internationale wedvluchten.

Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.

Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging, per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!

 

Wij vragen ook aan de verenigingen om (indien dit nog niet zou zijn gebeurd) de lijsten van de door hun verkochte ringen DRINGEND ofwel via KBDB-admin in te brengen of hun ringenlijsten over te maken aan de KBDB. Dit is hun verantwoordelijkheid!

 

Teneinde iedere liefhebber de mogelijkheid te bieden zich in orde te stellen worden bijkomende zitdagen georganiseerd in de desbetreffende PE’s/SPE’s. Gelieve hiervoor onze website te consulteren! Uiteraard kunnen de eigendomsbewijzen van de over te schrijven duiven nog steeds, per post, worden overgemaakt aan de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.

 

GELIEVE TE NOTEREN DAT EEN OVERSCHRIJVING ENKEL KAN GEBEUREN MITS VOORLEGGING VAN HET DESBETREFFENDE EIGENDOMSBEWIJS!

Aan de verenigingen vragen wij dan ook hun liefhebbers te sensibiliseren om hun aangekochte of verkregen duiven te laten overschrijven.

Liefhebbers kunnen via hun persoonlijke login op KBDB-admin (onder “Mijn Hok” – “Mijn Kopppellijst”) nagaan of al hun duiven wel degelijk op hun naam staan geregistreerd.

Wij dringen er tevens bij de verenigingen op aan om:

De onderrichtingen voor het overmaken van de inkorvingsfiles en de uitslagen kunnen worden geconsulteerd via de persoonlijke code van de vereniging op KBDB-admin (handleidingen).

Ten informatieve titel vindt u hierna de inhoud van art. 112 van het NSR.

Wij wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2022!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

Kassa - rekeningnummer BE73 4313 6970 5160

 

Gezien corona verzoeken we iedereen om alle betalingen uit te voeren via de bank en ervoor te zorgen dat uw kassaldo positief blijft.

Ons rekeningnummer is : KBC - BE73 4313 6970 5160 (SANS PEUR)

 

U kan uw pc-kassa opvolgen via Anons.

 

Wenst u een uitbetaling van uw rekening of hebt u vragen over uw kaspositie - stuur dan een mail naar sanspeurherent@hotmail.com of contacteer Joris Rommelaere of Jeroen Rans.

 

Steun Sans Peur zonder dat het jou geld kost!

Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat?

Wel dat kan via de Trooperpagina van jouw vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

 

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Sans Peur Herent.

 

2. Op deze pagina staan links naar bekende webshops(bol.com, coolblue, collect&go, lidl, brantano, ...)

 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.

 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.

 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!

Ben je toch van plan om online iets aan te kopen denk dan aan onze vereniging en doe dit via onze pagina:  Sans Peur Herent.

 | 

© 2019 Sans Peur Herent